Miljøindberetninger

Indberetning af havbrugenes miljøforhold sker hvert år til Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen udleverer et indberetningsskema til virksomhederne med en frist for, hvornår det udfyldte skema skal fremsendes til styrelsen.