Miljøindberetninger

Indberetninger om hav- og saltvandsdambrugenes miljøforhold sker hvert år til Miljøstyrelsen.

Det udfyldte skema skal indsendes til godkendelsesmyndigheden af havbrugets ejer senest d. 1. marts det følgende år, hvorefter miljømyndigheden sender skemaerne samlet til Fagdatacenter for Punktkilder ved Miljøstyrelsen Østjylland (Obfuscated Email) senest d. 1. april.

Hent indberetningsskema for havbrug.