Tidligere bekendtgørelser og vejledninger

På denne side findes de tidligere bekendtgørelser på ferskvandsdambrugsområdet

Bekendtgørelse nr. 130 af 8/2/2012 om miljøgodkendelse af ferskvandsdambrug  samler tre bekendtgørelser i én, således at der er én samlet bekendtgørelse for ferskvandsdambrug (Bekendtgørelse om ferskvandsdambrug, bekendtgørelsen om modeldambrug type 3 eller lignende anlæg og bekendtgørelsen om samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug).

Høringsnotat og høringssvar 

Her kan læses høringssvar til bekendtgørelsen, som Miljøstyrelsen modtog i høringen samt  høringsnotatet  (pdf, 84 KB) med kommentarer til de væsentligste høringssvar.

Orienteringsbrev til kommuner om miljøgodkendelse og vandplaner
Orienteringsbrevet  (marts 2012) omhandler en række forhold, kommunerne skal være opmærksomme på i forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelser. Blandt andet om vandplaner, Ftill og fastsættelse af den tilladelige udledning fra dambrug.

Ældre bekendtgørelser

Bekendtgørelse om modeldambrug  (Historisk, link til retsinfo.dk)

Bekendtgørelse om modeldambrug type 3 eller lignende anlæg  (Historisk, link til retsinfo.dk)

Bekendtgørelse om ferskvandsdambrug  (Historisk, link til retsinfo.dk)

Bekendtgørelse om samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug  (Historisk, link til retsinfo.dk)