Modeldambrug og udlederregulering

Ud fra anbefalinger fra dambrugsudvalget (2002) blev der i 2004 etableret en godkendelsesordning for en ny type dambrug kaldet modeldambrug.

Bekendtgørelse om modeldambrug type 3 eller lignende anlæg gennemførte delvis Akvakulturudvalgets anbefaling om, at fremtidige anlæg skulle reguleres på udledningen frem for en foderkvote.

Forsøgsordning for modeldambrug

Modeldambrug under forsøgsordningen , juni 2008 (pdf)
2 årigt måle- og dokumentationsprogram for modeldambrug type 3 udarbejdet af DMU og DTU-aqua.

Breve om forsøgsordningens ophør , jan 2007 (pdf)
Brev vedr. dambrug omfattet af forsøgsordningen for modeldambrug.

Brev om hydraulisk belastning af plantelagune (pdf)
Brev ang. godkendelse af dambrug efter modeldambrugsbekendtgørelsen samt svar fra DMU.

DMU og DFU notat om plantelaguner , 2005 (pdf)
Notat vedr. anvendelse af resultater fra forsøgsprojekt Døstrup Dambrug, især fra plantelagunerne på dambrug, der ikke er omfattet af modeldambrug under forsøgsordningen samt om øvre grænse for ekstra plantelagune.

Modeldambrug - Specifikationer og godkendelseskrav , 2003 (pdf)
Arbejdsrapport fra DMU, nr. 183. Rapporten indeholder anbefalinger fra en faglig arbejdsgruppe under udvalget vedrørende dambrugserhvervets udviklingsmuligheder (Dambrugsudvalget) omkring specifikation og godkendelseskrav til modeldambrug baseret på eksisterende viden.