Gældende bekendtgørelse

Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug

Den 1. januar 2017 trådte en ny bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug i kraft.

Du kan se den gældende dambrugsbekendtgørelse her.

Med bekendtgørelsen opdeles reguleringen i to spor, målrettet henholdsvis de mindre og de større dambrug.

Høringsnotat og høringssvar 

På Høringsportalen, kan du læse høringsnotat og høringssvar m.m.

Opdateret 24-02-2017