Foderopskrivning

Regler om foderopskrivning til ferskvandsdambrug, kan bl.a. læses i flg. breve:

Brev til Viborg Amt "Præcisering af administrationsgrundlaget for foderopskrivninger for ferskvandsdambrug" , juni 2005.

Brev til Dambrugsamterne "Foderopskrivning for ferskvandsdambrug" , april 2005.