FAQ

Miljøstyrelsen vil her ligge FAQ besvarelser for at sikre fremskridt i arbejdet med miljøgodkendelserne.

Spørgsmål og svar kan læses via nedenstående links til pdf-filer:

Tidsfrist for ny ansøgning
Kan kommunalbestyrelsen fastsætte tidsfrister for, hvornår en ny ansøgning om miljøgodkendelse vedr. traditionelle dambrug, skal være modtaget i kommunen?
Svar: Tidsfrist for ny ansøgning

Brugerbetaling
Er der pligt til brugerbetaling ved godkendelse og tilsyn af ferskvandsdambrug? 
Svar: Brugerbetaling

BAT
Hvordan anvendes BAT-kravene?
Svar: BAT-krav (pdf, 18 kb)

Egenkontrol
Hvordan anvender man egenkontrolprøverne i kontrolmæssige henseende?
Svar: Egenkontrolprøver (pdf, 26 kb)

Beregningseksempler
I denne FAQ beskrives:

  • hvor konstanten 1,86 kommer fra (relaterede foderforbrug)
  • hvordan der omregnes fra et dambrugs F till (årlige foderforbrug, der er meddelt den enkelte virksomhed i en fodertilladelse i henhold til bekendt­gørelse om ferskvandsdambrug) til maksimale udledninger af ammonium og total kvælstof, total fosfor og organisk stof (BI 5 )for tre produktionsstørrelser
  • fastlæggelse af maksimal daglig udledning af total kvælstof og total fosfor
  • fastlæggelse af maksimal tilladt ammonium kvælstof og organisk stof kon­centration i udledninger
  • kontrol af maksimale årlige udledninger
  • standardspredninger til bilag 2

Svar: Beregningseksempler (pdf, 140 kb):

Foderflytning
Hvordan håndteres foderflytning i det ny system?
Svar: Foderflytning (pdf, 15 kb)

Plantelaguner
Hvordan vedligeholdes plantelaguner så de fungere optimalt?
Svar: Plantelaguner (pdf, 23 kb)

Revurdering og frist for gennemførelse
Hvor længe kan et dambrug, hvis miljøgodkendelse skal revurderes i 2012, vente med at overgå til udlederkontrol?
Svar: Revurdering og frist for gennemførelse (pdf, 12 kb)

Kontinuitetsbrud
1. Hvornår bortfalder en meddelt fodertilladelse eller miljøgodkendelse til et ferskvandsdambrug pga. kontinuitetsbrud?
2. Hvornår indtræder kontinuitetsbrud for VVM-screening eller VVM-tilladelsen til et ferskvandsdambrug?
3. Kan der ske kontinuitetsbrud for vandindvindingstilladelser?
Svar: Kontinuitetsbrud (pdf,  16 kb)

Håndhævelse 
Håndhævelse i forbindelse med ferskvandsdambrug:
1. Indskærpelse
2. Politianmeldelse for ulovlig drift af dambrug uden den lovpligtige miljøgodkendelse
3. Forbud mod fortsat drift, skærpede omstændigheder
Svar: Håndhævelse (pdf, 28 kb)

Formkrav ved afgørelse om tidsfrist for ny eller opdateret ansøgning
Hvilke formkrav er der til en afgørelse om tidsfrist for opdatering af en ansøgning, jf. § 20, stk. 2?
Svar: Formkrav til ansøgning (pdf, 12 kb)