Faglige notater

Miljøstyrelsen har i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af det faglige grundlag for dambrugsbekendtgørelsen (nr. 130 af 8. februar 2012), fået udarbejdet en række faglige notater om udvalgte problemstillinger.

Notaterne findes herunder: