Regulering af ferskvandsdambrug

Landbrug

For miljøgodkendelse af ferskvandsdambrug er der udgivet flere vejledninger og bekendtgørelser. Samtidig ligger der en del baggrundsinformation til grunds for disse.

Gældende bekendtgørelse  
Her finder du information ang. bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug.

Gældende vejledninger
Læs her Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af ferskvandsdambrug samt samtidig sagsbehandling

Foderopskrivning
Information om regler om foderopskrivning

Faglige notater
Læs her forskellige faglige notater skrevet på baggrund af dambrugsbekendtgørelsen.

Medicin og hjælpestoffer
Læs her relevant materiale om anvendelse og udledning af medicin og hjælpestoffer fra ferskvandsdambrug.

Tidligere bekendtgørelser og vejledninger
Her er alle de tidligere bekendtgørelser og vejledninger til ferskvandsdambrug samlet.

Modeldambrug og udlederregulering
Her kan der læses om de forskellige modeldambrugsbekendtgørelser samt foderopskrivning.

Indvinding af vand
Dokumenter med relevans til vandindvinding på ferskvandsdambrug.

FAQ
Diverse FAQ'er om ferskvandsdambrug.