Ferskvandsdambrug

Ferskvandsdambrug er anlæg der opdrætter fisk og hvor der udelukkende anvendes ferskvand og har afløb til vandløb, sø eller havet.

På billedet ses Ollerupgaard Dambrug.

Introduktion til ferskvandsdambrug
Læs her om ferskvandsdambrug.

Regulering på dambrugsområdet
Læs her om gældende og historisk lovgivning på området samt vejledninger og FAQ'er.

Udvalg og arbejdsgrupper
Læs her om de forskellige udvalg og arbejdsgrupper der har og er på akvakulturområdet.

 

Vækstplan for akvakultur