Akvakulturstrategien 2014-2020

Regeringen har i 2014 udarbejdet en ny strategi for akvakultursektoren, hvor målet er en forøgelse af produktionen inden for de til enhver tid gældende miljømæssige råderum, så vækst og udvikling går hånd i hånd med beskyttelse af miljøet og naturen.

""

Målet i  Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 er en forøgelse af produktionen inden for det til enhver tid gældende miljømæssige råderum, så vækst og udvikling går hånd i hånd med beskyttelse af miljøet og naturen.

Ressourceeffektivitet og bedre rammevilkår er nøgleord i strategien. Udvikling og anvendelse af ny teknologi skal øge ressourceeffektiviteten i produktionen. Servicetjek af reglerne og udpegning af produktionszoner skal forbedre rammevilkårene. Alt sammen noget, som forbedrer konkurrenceevnen i sektoren.

Den danske akvakultursektor er allerede i dag en af verdens mest effektive og miljøvenlige, og de danske producenter af fiskefoder og recirkuleringsteknologi til fiskeopdræt er blandt verdens førende med en stor eksport til hele verden. En bæredygtig udvidelse af akvakulturproduktionen i Danmark kan også styrke eksporten af dansk teknologi. 

Strategien opstiller mål for erhvervsudviklingen inden for aquakultur

Strategien for 2014-2020 vurderes at føre til,

 • at produktionen af fisk og skaldyr er øget med mindst 25 procent (fra 44.000 tons til 55.000)
 • at 10 procent af produktionen af fisk og skaldyr er økologisk - mod cirka 3 procent i 2013.
 • at værdien af eksporten af fisk og skaldyr fra akvakultursektoren er øget med 25 procent.
 • at værdien af eksporten af foder, foderingredienser og teknologi til akvakultursektoren er øget med 200 procent.

Da produktionsforøgelsen skal ske inden for de til enhver tid gældende miljømæssige råderum vurderes det, at kvælstofbelastningen per produceret ton fisk i 2020 vil være reduceret med op imod 20 procent.

Strategien gennemføres via syv pejlemærker:

 • Servicetjek af administrationsgrundlaget.
 • Udpegning af produktionszoner til akvakulturanlæg.
 • Styrket samarbejde om og støtte til forskning, udvikling og innovation.
 • Støtte til investeringer i miljøeffektive og konkurrencedygtige teknologier.
 • Styrket uddannelse.
 • Styrket samarbejde om og støtte til produkt- og markedsudvikling.
 • Styrket samarbejde om og støtte til eksport af fisk, foder og teknologi.

Fakta

I 2012 blev der i Danmark produceret cirka 44.000 tons fisk og skaldyr (inkl. yngel og ungfisk) til en samlet værdi på 1,2 milliard kroner, hvoraf over 90 procent blev eksporteret. Den økologiske produktion udgjorde i 2013 ca. 3 procent af produktionen.

Eksporten af fiskefoder, foderingredienser og teknologi til akvakultur var i 2012 på over tre milliarder kroner.

Der er i de sidste 10 år sket en kraftig reduktion i miljøbelastningen fra danske dambrug. For eksempel er udledningen af kvælstof faldet med 30 procent per tons fisk siden 2001.

Læs strategi for akvakultur