I skoven

Hvor må man samle?

I offentligt ejede skove må du som hovedregel indsamle overalt i skoven.

I private skove kun må tage det med, du kan nå fra vej og sti.  

Hvad må man samle?

Svampe, bær og frugter

Bær og frugt må i begrænset omfang samles til privat brug overalt i statens skove og naturområder. Som tommelfingerregel må du samle så meget, at det kan være i en bærepose. 

Grene, kviste og løv

Man må i begrænset omfang gerne samle grene, kviste og løv, der ligger på skovbunden til privat brug.

I offentligt ejede skove må man klippe grene og kviste af løvtræer, der er over 10 m høje. Bemærk at det ikke gælder i privatejede skove.

Man må gerne klippe grene af væltede træer - både løv og nål. Det gælder dog ikke i bevoksninger, hvor der laves pyntegrønt (gran o.lign. til julepynt). Her må man hverken indsamle eller klippe grene og kviste.

Planter

Områdets ejer skal være indforstået, før du evt. graver rødder op.

Fredede planter må aldrig graves op.

Kogler, mos og lav

Man må i begrænset omfang samle kogler, mos og lav til privat brug. Det svarer til ca. en bæreposefuld af hver.

Brænde

Hvis du vil samle brænde, kvas og lignende, skal du have et såkaldt sankekort, som giver dig ret til at samle en vis mængde brænde i et bestemt område.

Læs mere om sankekort på Naturstyrelsens hjemmeside