Væggelus

Problemer med væggelus er voksende. Vi rejser oftere og til mere eksotiske steder, hvorfra vi tager væggelusene med hjem i kufferten eller rygsækken. Samtidig bliver væggelus i stigende grad modstandsdygtige (resistente) overfor de insektgifte, som bruges til at bekæmpe dem.

Forebyg problemer med væggelus

Når du rejser

 1. Se efter tegn på væggelus på dit overnatningssted.
 2. Behold dit tøj i kuffert og tasker.
 3. Stil dine kufferter og tasker væk fra sengen og op fra gulvet.
 4. Har du mistanke om væggelus, så vask alt tøjet.
 5. Hvis muligt, så kom kufferter og tasker i fryseren i et døgns tid.
 6. Du bør også skifte overnatningssted, hvis du konstaterer væggelus.

Bekæmp væggelus

Hvis du har fået væggelus med hjem

 1. Hurtig indsats er vigtig, inden væggelusene spreder sig.
 2. Frys alt din baggage ned til –18 grader i 2-3 dage, inden det kommer ind i din bolig.
 3. Kom tøj i plastikposer, hvis det skal transporteres til fryseren.
 4. Der kan også sprøjtes med insektmiddel, men det er ikke lige så sikkert.
 5. Gør rent og støvsug grundigt, hvis du finder væggelus i din bolig.
 6. Sørg for at tætne eventuelle sprækker i vægge og langs lister mv., som dyrene kan opholde sig i.
 7. Bor du til leje, har du pligt til at kontakte udlejer.
 8. I mange tilfælde vil det være bedst at kontakte professionelle skadedyrsbekæmpere.

Fakta om væggelusen

Væggelus er insekter (tæger), som suger blod fra deres værtsorganismer. De voksne er 5-6 mm lange og 3 mm brede. Munddelene er vokset sammen til en leddelt snabel, som benyttes når de suger blod.

Den almindelige væggelus (Cimex lectularius) findes indendørs og er udbredt i hele verden.

Væggelus opsøger mest mennesker, når det er mørkt om natten, mens de opholder sig på gemmesteder i form af revner, sprækker mv. om dagen. Som voksen vil væggelus opsøge mennesker ca. en gang om ugen, hvor de så suger blod i 5-10 minutter. Stikkene vil som oftest være på utildækkede legemsdele (hænder, arme, fødder og hals). Nogle mennesker mærker ikke stikkene, men de fleste får irriterende stikpletter og eventuelt kraftig kløe og udslet.

I praksis har væggelus ingen betydning som overførere af sygdomme, men hos nogle mennesker kan de forvolde store gener i form af kløe og udslet. 

En væggelus skal have blod jævnligt. Den udvikler sig fra æg til voksen over 5 nymfestadier, og på hvert stadie skal den have blod mindst én gang. Ved optimal temperatur, luftfugtighed og gode fødemuligheder varer hele dens livscyklus 4-5 uger.

Voksne væggelus kan overleve i flere måneder uden mad, og er det køligt, kan de overleve i over et år.

Sådan finder du væggelus

Risikoen for at få væggelus med hjem er størst, når man kommer steder, hvor der kommer og sover mange mennesker, eksempelvis hoteller, pensionater, campinghytter mv. Når man kommer til et nyt overnatningssted, bør man derfor se godt efter, om der ligger døde væggelus, tomme huder fra væggelus-nymfer eller små brunsorte pletter efter væggelus ekskrementer ved revner og sprækker i sengerammen og i og omkring sengen i det hele taget.

Under opholdet bør man beholde mest muligt tøj i lukket kuffert eller rygsæk. Det er vigtigt, at bagagen er løftet op, så den er fri af gulvet og på afstand af sengen. Har man mistanke om, at der er væggelus på hotelværelset, er det en god idé at vaske alt sit tøj med det samme og omhyggeligt tjekke kufferter og tasker for væggelus eller, hvis det er muligt, få dem lagt i en fryser et døgns tid.  

Ser der ud til at være væggelus på opholdsstedet, bør man dog under alle omstændigheder straks skifte til et andet sted.