Undersøgelser ved minkgrave

Foto: MST Virksomheder

Fjernelsen af mink og forurenet jord ved minkgravene i Kølvrå og Nr. Felding har effektivt forhindret en forurening af miljøet.

Det rådgivende ingeniør firma DMR, har for Fødevarestyrelsen undersøgt jorden, efter minkene var gravet op, samt foretaget undersøgelser af grundvandet i områderne.

Minkene er opgravet i perioden fra medio maj til medio juli 2021. Herefter er der i begge områder afgravet jord påvirket af væske fra mink, med det formål, at få mest muligt forurenet jord fjernet.

Afgravningen er sket med baggrund i jordprøver udtaget i bund og sider af gravene. I Kølvrå er der afgravet jord ned til grundvandet 5,5-6 meter under terræn. I Nr. Felding er der afgravet til 5-7 meter under terræn.

Fra gravene i Kølvrå er der forbrændt i alt 12.261 tons minkmateriale, og der er bortkørt ca. 128.250 tons jord til Nordic Waste A/S, Randers. Fra gravene i Nr. Felding er der forbrændt i alt 15.164 tons minkmateriale, og der er bortkørt ca. 70.305 tons jord til Nordic Waste A/S, Randers.

Efter opgravningsarbejdet er der etableret 39 moniteringsboringer i Kølvrå og 49 moniteringsboringer i Nr. Felding. Boringerne er prøvetaget i november 2021, og på baggrund heraf er grundvandspåvirkningen vurderet.

Rambøll og COWI/GEO har for Miljøstyrelsen gennemgået det materiale, som Fødevarestyrelsens rådgiver har udarbejdet, og på baggrund af denne gennemgang kommet med anbefalinger til Miljøstyrelsen mht. afværgeløsning

Inden Miljøstyrelsen udarbejdede de endelige anbefalinger, har Rambøll og COWI/Geos anbefalinger til afværgeløsninger været sendt til kommentering hos Fødevarestyrelsen, kommunerne, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Region Midtjylland.

Baggrundmateriale

Du kan se Miljøstyrelsens endelige anbefalinger til afværgeforanstaltninger ved minkgrave her

COWI/GEO og Rambølls anbefalinger til afværgeprogram ved minkgrave 

Materiale relateret til minkgravene ved Nr. Felding:

Resume afværgeafgravning og grundvandsundersøgelser - Nr. Felding

Grundvandsundersøgelse - Nr. Felding

Afværgeafgravning område 1 - Nr. Felding

Afværgeafgravning område 2 - Nr. Felding

Afværgeafgravning område 3 - Nr. Felding

Materiale relateret til minkgravene ved Kølvrå:

Resume afværgeafgravning og grundvandsundersøgelser - Kølvrå

Grundvandsundersøgelse - Kølvrå

Afværgeafgravning område 1 - Kølvrå

Afværgeafgravning område 2 - Nr. Kølvrå