Villaolietanksager - tilskud til kommuner

Miljøstyrelsen har siden starten af 2011 administreret en ordning, hvor kommunerne kunne få refunderet udgifter på § 48-påbudssager, som var i gang, men ikke afsluttede, den 1. november 2010. Til ordningen var knyttet en pulje på 28 mio. kr. 

Miljøstyrelsen skal hermed oplyse, at puljen nu er fuldt disponeret. Der kan derfor ikke gives flere tilskud.