Låneordningen

Låneordningen er en ordning under værditabsordningen. Den betyder at boligejere med en forurenet grund, som står på venteliste til en oprydning under værditabsordningen, kan optage et lån til at få fjernet den forurening som medfører en sundhedsmæssig risiko ved at bruge grunden til bolig - her og nu.

Omkring 400 forureningsramte boligejere venter i dag på, at deres forurenede boliggrund kan blive ryddet op på statens regning. De står i kø via den såkaldte "Værditabsordning", men her kan ventetiden være cirka 10 år, for dem der står nederst på ventelisten.

Låneordningen sikrer forureningsramte boligejere et statsgaranteret, afdragsfrit lån med rentetilskud. Boligejeren kan således gå ned i banken og optage et statsgaranteret lån, og derefter sørger regionen hurtigst muligt for at fjerne den sundhedsmæssige risiko som forureningen udgør for boliganvendelsen. Der kan derfor fortsat være efterladt forurening som er kortlagt, når regionen er færdig med at udføre opgaven.

Staten refunderer det lånte beløb, når det er boligejerens tur på ventelisten via værditabsordningen, mens boligejeren blot skal betale renter til banken for lånet. Staten yder et rentetilskud svarende til nationalbankens udlånsrente.

Boligejeren betaler således kun en rentesats svarende til bankens rente minus nationalbankens udlånsrente.

Lånet er afdragsfrit, og lånets løbetid vil vare, indtil lånet bliver indfriet af ventelisten. Boligejer afholder selv udgiften til tinglysningsafgift og udgifter i forbindelse med stiftelse af lånet.

For at komme i betragtning kræver det, at du står på venteliste til en oprydning under værditabsordningen.

 

 

FAQ om åbning af låneordningen i 2016

Der er tale om et tilbud, som er beregnet for dem, som af en eller anden grund ikke vil afvente, at det bliver deres tur til, at regionen kommer og renser deres forurenede boliggrund. Brevet er sendt til alle grundejere, og som er tilmeldt værditabsordningen for forurenede boligejendomme. Miljøministeriet har åbnet låneordningen så længe der er midler for, at disse grundejere kan få et afdragsfrit, statsgaranteret lån til at få fjernet forureningen med det samme. 

Du behøver ikke at gøre noget, medmindre du er interesseret i at benytte tilbuddet om at få renset din grund med det samme mod at betale en del af renten på lånet.

De nærmere betingelser for at søge lån fremgår af brevet. Du skal kontakte din bank og tage brevet med. Derefter skal du udfylde og indsende ansøgningsskemaet til Udbetaling Danmark.

Du skal kun betale gebyr m.v. for at få oprettet lånet, og desuden skal du betale en del af renten, i den tid, der går, indtil det bliver din tur på værditabsordningens venteliste. Staten betaler resten af renten som et rentetilskud. Der er ikke noget afdrag eller tilbagebetaling i øvrigt, da pengene kommer fra værditabsordningen, i og med at din ejendom er optaget på værditabsordningens venteliste.

Da lånet er statsgaranteret, vil banken normalt ikke have problemer med at låne dig pengene. Miljøstyrelsen har ikke indflydelse på, om nogle banker eventuelt alligevel vil afvise at udlåne pengene.

Hvis du kender dit sagsnummer hos Udbetaling Danmark, kan du få oplysninger om din sag ved at kontakte dem. Derudover har du også mulighed for at ringe eller maile til Udbetaling Danmark. Deres adresse, telefonnummer og e-mail-adresse står på ansøgningsskemaet til Låneordningen i det orienteringsbrev, som er sendt med ud til alle boligejere, om at de er optaget på Værditabsordningens venteliste.