Låneordningen

Låneordningen er en ordning under værditabsordningen. Den betyder at boligejere med en forurenet grund, som står på venteliste til en oprydning under værditabsordningen, kan optage et lån til at få fjernet den forurening som medfører en sundhedsmæssig risiko ved at bruge grunden til bolig - her og nu.

Omkring 400 forureningsramte boligejere venter i dag på, at deres forurenede boliggrund kan blive ryddet op på statens regning. De står i kø via den såkaldte "Værditabsordning", men her kan ventetiden være cirka 10 år, for dem der står nederst på ventelisten.

Låneordningen sikrer forureningsramte boligejere et statsgaranteret, afdragsfrit lån med rentetilskud. Boligejeren kan således gå ned i banken og optage et statsgaranteret lån, og derefter sørger regionen hurtigst muligt for at fjerne den sundhedsmæssige risiko som forureningen udgør for boliganvendelsen. Der kan derfor fortsat være efterladt forurening som er kortlagt, når regionen er færdig med at udføre opgaven.

Staten refunderer det lånte beløb, når det er boligejerens tur på ventelisten via værditabsordningen, mens boligejeren blot skal betale renter til banken for lånet. Staten yder et rentetilskud svarende til nationalbankens udlånsrente.

Boligejeren betaler således kun en rentesats svarende til bankens rente minus nationalbankens udlånsrente.

Lånet er afdragsfrit, og lånets løbetid vil vare, indtil lånet bliver indfriet af ventelisten. Boligejer afholder selv udgiften til tinglysningsafgift og udgifter i forbindelse med stiftelse af lånet.

For at komme i betragtning kræver det, at du står på venteliste til en oprydning under værditabsordningen.