Aftaler bag OM og anden baggrundsinformation

Oliebranchens Miljøpulje hviler på to sæt aftaler, hvor den ene drejer sig om branchens interne forhold, og den anden dækker forholdet mellem branchen og miljømyndighederne.

Finansieringsaftalen

Aftalen indeholder både bestemmelser om benzinselskabernes økonomiske bidrag til OM og bestemmelser om puljens drift og organisation.

Finansieringen tilvejebringes ved at de otte benzinselskaber i Danmark indbetaler et bidrag til OM. Bidraget kalkuleres på grundlag af selskabernes salg af autobenzin, og det årlige bidrag udgør for tiden 125 millioner kr. Beløbet ligger ikke fast, idet beregningsgrundlaget kan ændres på OM’s årlige generalforsamling.

Administrationsaftalen

Aftalen mellem de offentlige miljømyndigheder, Miljøstyrelsen, regioner, kommuner og oliebranchen er en frivillig aftale om at rydde op på nedlagte benzinstationer. Aftalen indeholder bestemmelser om tilmelding af grunde samt et administrativt system der skal administrere og prioritere de mange tilmeldinger til puljen. Aftalen indeholder også bestemmelser om etablering af et Miljøpuljeråd.

Oliebranchens Miljøpulje har sin egen hjemmeside, hvor man kan læse mere om aftalerne bag OM, baggrund for oprettelsen af OM m.v.:

Baggrunden for Oliebranchens Miljøpulje