Støtte- og oprensningsordninger på jordforureningsområdet

Miljøstyrelsen har ansvaret for følgende tilskudsordninger til forskellige former for aktiviteter inden for jordforureningsområdet

Værditabsordningen

Formålet med ordningen er at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, som uforvarende har erhvervet en forurenet grund.

Villaolietanksager - tilskud til kommuner (refusionsordningen)

Under refusionsordningen kan kommunerne få refunderet alle eller nogle af deres udgifter til oprensning af jordforureninger fra villaolietanke

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening

Teknologipuljen støtter udvikling og afprøvning af afværge- og rensningsteknologi på jordforureningsområdet.

Oliebranchens Miljøpulje

Puljen er lukket, men der er stadig en række verserende sager af ældre dato.