Støtte- og oprensningsordninger på jordforureningsområdet

Miljøstyrelsen har ansvaret for følgende tilskudsordninger til forskellige former for aktiviteter inden for jordforureningsområdet

Værditabsordningen

Formålet med ordningen er at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, som uforvarende har erhvervet en forurenet grund.

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening

Teknologipuljen støtter udvikling og afprøvning af afværge- og rensningsteknologi på jordforureningsområdet.

Oliebranchens Miljøpulje

Puljen er lukket, men der er stadig en række verserende sager af ældre dato.

Danish Soil Partnership

Partnerskabet har til formål at mobilisere og samle aktørerne indenfor jordforureningssektoren med henblik på at skabe synergi, udvikle miljøeffektive løsninger og skabe grundlag for øget eksport af teknologier til jordrensning til et voksende globalt marked. 

Partnerskabet er ikke en støtteordning, men der er bl.a. mulighed for at blive vidende om støtte- og finansieringsmuligheder på jordforureningsområdet.  

Se mere om partnerskabet