Forurenet jord & olietanke

Er jorden forurenet?
Få viden om, hvad du gør som ejer eller nabo og om børn fx må lege på et forurenet areal.

Støtte til oprensning af forurenet jord 
Find information om støtte- og låneordninger.

Skal min olietank udskiftes?
Mange villaolietanke er nu så gamle, at de skal udskiftes. Som ejer af en olietank skal du selv være opmærksom på, hvornår det skal ske. 

Krav til den nye olietank
Der stilles en række krav til den olitank du installerer i forbindelse med din private bolig

Gamle, usløjfede olietanke
Den til enhver tid værende ejer af en ejendom skal sørge for, at tanke der er taget ud af brug, er sløjfet forskriftsmæssigt 

Hvad gør jeg ved oliespild
Hvis du har olieudslip, skal du straks stoppe udslippet, hvis du kan, og straks herefter anmelde udslippet til kommunen.

Indsats mod forurening af søer, vandløb og kystvande
Regionerne skal frem mod 1. januar 2019 skabe overblik over de jordforureninger, der kan truer vores vandmiljø.