Forurenet jord og olietanke

Er jorden forurenet?

Få viden om, hvad du gør som ejer eller nabo og om børn fx må lege på et forurenet areal.

Støtte til oprensning af forurenet jord 

Find information om støtte- og låneordninger.

Skal min olietank udskiftes?

Mange villaolietanke er nu så gamle, at de skal udskiftes. Som ejer af en olietank skal du selv være opmærksom på, hvornår det skal ske. 

Krav til den nye olietank

Der stilles en række krav til den olitank, du installerer i forbindelse med din private bolig

Gamle, usløjfede olietanke

Den til enhver tid værende ejer af en ejendom skal sørge for, at tanke der er taget ud af brug, er sløjfet forskriftsmæssigt 

Hvad gør jeg ved oliespild?

Hvis du har olieudslip, skal du straks stoppe udslippet, hvis du kan, og straks herefter anmelde udslippet til kommunen.