Indberetninger om jordforurening

I foråret 2013 blev jordforureningsloven ændret, hvilket betyder, at information om kortlagte arealer ikke længere skal fremgå af matrikelregisteret, men i stedet findes i databasen DKjord, som er en del af Danmarks Miljøportal. Det ændrer rammerne for den indberetning som regionerne og kommunerne hidtil har foretaget om forurenede arealer. Til erstatning for 2 cirkulærer om indberetning af jordforurening kom der i sommeren 2014 en ny bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata som findes her.

Læs mere om Danmarks Miljøportal og DKjord

Vejledning og skemaer til brug for regionerne:

Vejledning til brug ved regionernes indberetning til DKjord


Bilag 1: Skema til blokinddeling af økonomi og årsværk .

Skema (Excell): Ekstra data til den skriftlige indberetning

Vejledning og skemaer til brug for kommunerne:

Vejledning og oplysningsskema vedrørende oprydning af jordforurening, hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed

Skema (Word): Oplysningsskema

Kodeliste 5 og 6 i fuld længde

Bemærkninger:
Den 23.3.2012: Skema: Ekstra data til den skriftlige indberetning er ændret:
Miljøstyrelsen har efter dialog med regionerne fundet at nogle data i skemaet kan indberettes digitalt via DKjord eller ikke længere skal indberettes. Det drejer sig om boliganmodninger, antal af kortlægning af slagge, antal af kortlægning af sager efter mbl §19, antal OM-sager og historiske redegørelser. Disse data er slettet fra skema: Ekstra data til den skriftlige indberetning.