Oversigt over indberetningerne om jord i råstofgrave

I Danmark er det ikke tilladt at tilføre jord til råstofgrave. Jordforureningslovens § 52 indeholder et generelt forbud, som omfatter både forurenet og uforurenet jord. Baggrunden er behovet for at sikre grundvandet mod nedsivende forurening.

Regionsrådet kan i særlige tilfælde give en dispensation. Hvert år indberetter regionsrådet om de lokale forhold, så Miljøstyrelsen kan følge udviklingen på området.

Herunder kan du se indberetningerne pr år:

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001-2002

2000

1999

1998