Indberetninger om jord i råstofgrave

Jord

I Danmark er det ikke tilladt at tilføre jord til åstofgrave. Jordforureningslovens § 52 indeholder et generelt forbud, som omfatter både forurenet og uforurenet jord.

Baggrunden er behovet for at sikre grundvandet mod nedsivende forurening. Regionsrådet kan i særlige tilfælde give en dispensation. Hvert år indberetter regionsrådet om de lokale forhold, så Miljøstyrelsen kan følge udviklingen på området. Regionsrådene har pr. 1. januar 2007 overtaget opgaven fra amtsrådene.

Læs mere om råstofgrave

Se indberetningerne