Prøvningsudvalget for olietanke (PUFO)

Sekretariatet for PUFO
Att. Asbjørn Andersen

C/O FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby

Telefon: 4325 0190
FAX: 4325 0010 
E-mail: