Beholdningskontrol

Enkeltvæggede tanke skal kontrolleres på en af de følgende to måder:

Med elektronisk pejleudstyr, såfremt der er tilknyttet et elektroniske system, der holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder og som giver alarm, hvis det registrerer ændringer i beholdningen i perioder uden forbrug. Mindst en gang om måneden føres et beholdningsregnskab. På baggrund af dette og på baggrund af regnskabet over tilførte og aftappede mængder skal differencen mellem de to regnskaber beregnes.

Eller ved at der føres et regnskab over beholdning i tanken, påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. Aftappede mængder skal løbende måles med volumenmåler (måler, som måler hvor mange liter der fraføres tanken). Forbrug i øvrigt skal enten beregnes ud fra måling med timetæller eller måling med volumenmåler. Beholdningen i tanken opgøres på baggrund af pejling eller anden måling, og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang hver måned.  Regnskabet føres således, at der udføres en beregning af forskellen imellem a) den målte ændring af beholdningen i tanken og b) de påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder.

Regneark til brug for beholdningskontrollen

Vejledning til anvendelse af regneark