Vandrammedirektivet

Ifølge jordforureningsloven, eller lov om forurenet jord, er det regionerne der kortlægger forurenede arealer, rådgiver om anvendelsen samt står for oprydningen

Læs Vandrammedirektivet på EUR-Lexs hjemmeside

Læs mere om  vandmiljø  hos Styrelsen for Vand og Naturforvaltning