Prioritering af den offentlige indsats

Jordforureningsloven har en overordnet prioritering, som betyder, at den offentlige indsats skal koncentreres de steder, hvor forureningen kan have skadelig virkning på grundvand, overfladevand og natur samt boligområder og børneinstitutioner.

Den offentlige indsats kan ske ved råd og vejledning, ved afskærmning af forureningen, ved udskiftning af jorden eller ved gennemførelse af andre tiltag. Regionernes indsats sker i en miljø- og sundhedsprioriteret rækkefølge.

Loven lægger op til, at der anvendes andre midler end offentlig oprydning:

  • Der tages hensyn til forurening ved byggeri af boliger, børneinstitutioner og ved øvrige ændringer fra en mindre til en mere følsom arealanvendelse.
  • Det sikres, at risiko for at forurene grundvandet ikke forværres som følge af bygge- og anlægsarbejder.
  • Ejere af alment tilgængelige udendørsarealer kan pålægges mindre omkostningskrævende foranstaltninger som f.eks. overdækning af den forurenede jord.
  • Flytning af jord fra bl.a. forureningskortlagte arealer, områdeklassificerede områder og godkendte modtageanlæg for jord skal anmeldes til kommunen, således at det kan forebygges, at jorden medfører en øget risiko der, hvor den flyttes hen.
  • Beboere i lettere forurenede områder får rådgivning om, hvordan de kan undgå risiko.