Kortlægning af forurenede arealer

Det er regionerne, der udfører opgaven med at kortlægge og oprense jordforurening i Danmark. Der er tale om et bredt spektrum af forureningskilder, hvor forureningen typisk er sket for mange år siden, og der derfor ikke længere er en forurener, som skal rense op. Forurening fra gamle benzin- og servicestationer udgør sammen med gamle renserier en stor andel.

Kortlægning sker på to måder. Det sker enten ved at der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på et bestemt område, eller hvis der er dokumentation for forurening.

Læs mere om kortlægning her

De arealer, som kun er lettere forurenede, skal ikke kortlægges. Dette er f.eks. jord med lettere forurening fra forskellige kilder, så som bilers udstødning og industriens emissioner - også kaldet diffus forurening. De lettere forurenede områder, som typisk er ældre byområder skal i stedet områdeklassificeres.

Miljøstyrelsen udgiver årligt en redegørelse med en samlet opgørelse af regionernes indsats på jordforureningsområdet. Tidligere hed denne redegørelse "Depotredegørelsen". Siden 2001 har den heddet "Redegørelse om jordforurening".

Fra 2014 udgives der ikke længere en årlig redegørelse. I stedet  vil data for jordforureningsområdet fra 2013 og frem være tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside. Data for et år vil så vidt muligt blive lagt ud i løbet af det efterfølgende år.