Forureneren betaler

Myndighederne kan gives påbud til forurenende virksomheder om at rense op efter en forurening. Der er desuden et ubetinget forureneransvar for ejere af villaolietanke.

Siden 1. januar 2000 har jordforureningsloven indeholdt bestemmelser om, at myndighederne kan give påbud til forurenende virksomheder om at rense op efter en forurening. Dette gælder dog ikke forureninger, der stammer fra brand, hærværk og naturkatastrofer. Det fulde ansvar for oprensning trådte i kraft den 1. januar 2001.

Det er kommunen - og i nogle tilfælde staten - som kan give påbud.

Der er også indført et ubetinget forureneransvar og en lovpligtig forsikringsordning for ejere af villaolietanke. Forsikringsordningen trådte i kraft den 1. marts 2000.

" Forureneren betaler "-princippet er det principielle udgangspunkt i jordforureningsloven. Således minimeres risikoen for, at der opstår situationer, hvor der ikke er mulighed for at påbyde nogen at oprense forureningen. Reglerne skal tilskynde en forsvarlig adfærd, således at der sikres en høj grad af miljøbeskyttelse.