Forsikringen for villaolietanke

Oliebranchen leverer sammen med Topdanmark en forsikring, som under bestemte vilkår dækker for udgifterne til oprensning af jordforurening.

Der er en beløbsgrænse for forsikringsdækningen for udgifter til undersøgelse og oprensning af jordforurening fra villaolietanke. Beløb over denne grænse dækkes af kommunen, som har udstedt undersøgelses- og oprensningspåbuddet. Grænsen var indtil 1. november 2010 på 2 mio. kr. Grænsen blev her hævet til 4 mio. kr. og der blev samtidig indført pristalsregulering.

Beløbsgrænse

2011: 4,000 mio. kr.

2012: 4,052 mio. kr.

2013: 4,117 mio. kr.

2014: 4,162 mio. kr.

2015: 4,162 mio. kr.

2016: 4,204 mio. kr.

2017: 4,263 mio. kr.

2018: 4,387 mio. kr.

2019: 4,426 mio. kr.

2020: 4,488 mio. kr. 

Grunden til, at beløbsgrænsen i 2015 er identisk med 2014, er, at 2014-grænsen, som figurerer i ændringen af jordforureningsloven i 2013, var beregnet ud fra et foreløbigt pris- og lønindeks, som efterfølgende blev nedjusteret. Dette er herved blevet rettet op.