Modellering af opvarmning ved dampinjektion (modi)

Jord

MODI kan benyttes til at designe dampoprensninger. Derudover kan den også bruges til at illustrere betydningen og sammenhængen af de forskellige geologiske data.

I rapporten "Modellering af opvarmning ved dampinjektion" beskrives alle elementer i modellen, der er udviklet til at beregne opvarmningen fra dampinjektion i en enkelt boring. Modellen er opbygget i et Excel-regneark, og er meget nem at anvende, og samtidig er den ikke så begrænset som de modeller, der har været anvendt indtil nu.

Modellen er blevet sammenlignet med den mere avancerede model T2VOC, og brugen er blevet illustreret i tre praktiske eksempler med data fra udførte oprensninger.

Programmet kan downloades her fra hjemmesiden, og det er gratis at anvende.  Miljøstyrelsen fralægger sig ethvert ansvar for programfejl eller lignende, og yder ikke support i forhold til programmet og anvendelsen på konkrete sager.

Om programmet

Programmet er udviklet i en dansk udgave af Excel 2000 og Surfer 6. Der er dog ikke konstateret problemer med at eksekvere programmet i Excel 97 eller Surfer 7. Der er inkluderet en række eksempler, hvor beregningstiden er fra 35 sekunder til 2 minutter på en Pentium III 800 Mhz.

Programmet findes som en selvudpakkende WinZip-fil.

Hvad kan downloades?

Modi - Programmet til modellering af dampinjektion. Modi.exe indeholder selve regnearket modi.xls og hjælpefilen modi.hlp.

Hent programmet

Installationsvejledning

  1. Download WinZip-filen.
  2. Opret herefter en ny mappe/bibliotek på dit C-drev f.eks. C:\modi
  3. Kopier filen over i mappen.
  4. Ved hjælp af stifinderen i windows aktiveres "WinZip Self-Extratoren" ved at dobbelt-klikke på den pakkede fil.
  5. Følg anvisningen i "WinZip Self-Extratoren" og ændr stien til mappen/biblioteket valgt under pkt. 1. f.eks. C:\modi. Unzip filerne.

Kommentarer til programmet:

Miljøstyrelsen ønsker på sigt at opdatere og supplere programmet på baggrund af brugernes erfaringer, hvorfor eventuelle fejl eller kommentarer til programmet kan sendes via e-mail til adressen: Obfuscated Email med referencen Modi, Att.:Miljøstyrelsen Jord & Affald.

Modellering af opvarmning ved dampinjektion (Modi)
Miljøprojekt nr. 679, 2002