JAGG - regneark til risikovurdering af jord, afdampning, gas og grundvand

Jord

Miljøstyrelsen har udviklet et regneark, som kan bruges i arbejdet med at risikovurdere forurenede grunde. Programmet kaldes for JAGG (Jord, Afdampning, Gas, Grundvand). Det brugervenlige regneark kan f.eks. beregne afdampning fra jordforurening og risikoen for forurening af grundvandet.

JAGG skal ses i sammenhæng med Miljøstyrelsens vejledning om oprydning på forurenede lokaliteter fra 1998. Vejledningen handler blandt andet om risikovurdering af en jordforurening i forhold til grundvandet og afdampning af forurenende stoffer til inde- og udeluften. JAGG-programmet kan kun anvendes med forudgående grundigt kendskab til vejledningen. Læs derfor brugermanualen inden du går i gang.

JAGG-regnearket er senest opdateret i 2016, se fanebladet JAGG 2.1, hvor den opdaterede version kan downloades. Det følgende omhandler den tidligere version 1.5, som kan downloades via links nedenfor. Miljøstyrelsen fralægger sig ethvert ansvar for programfejl eller lignende, og yder ikke support i forhold til programmet og anvendelsen på konkrete sager.

Om programmet

Programmet er baseret på en dansk udgave Excel 1997, version 8.0 og kan eksekveres med rimelig hastighed på en computer med Pentium 166 Mhz processor (eller tilsvarende) med en hukommelse på 32 mb ram.

Kort installationsvejledning

  1. Læs brugervejledningen inden du går i gang.
  2. Opret en mappe/bibliotek på din computer, f.eks. C:\Risiko
  3. Download programmet og hjælpefilerne nedenfor (højreklik eventuelt linkene og vælg "Gem som" fra den menu, der kommer frem).
  4. Gem alle filerne i mappen. Hjælpefilen riskohlp.exe skal dog udpakkes: gem den udpakkede fil i samme mappe.
  5. Nu åbnes filen JAGG15.xls og programmet skulle gerne køre uden problemer.

Bemærk at der skal være installeret og indlæst to tilføjelsesprogrammer til henholdsvis Excel og VBA: Analysis ToolPak.

Læs eventuelt videre om disse på Microsofts hjemmeside om Analysis ToolPak .

Hvad kan downloades?

Du har følgende muligheder:

Hvis du vil vide mere

Eksempler på risikovurderinger fra vejledningen "Oprydning på forurenede lokaliteter - Appendikser nr. 7 1998":