JAGG 2.1 - Programmet

JAGG version 2.1 indeholder nogle forbedrede muligheder for beregninger og visninger i forhold til tidligere

I JAGG 2.1 kan der nu for de 192 enkeltstoffer i stofdatabasen foretages beregninger af vertikal transport i den umættede zone udover risikovurdering over for grundvand, udeluft og indeklima. For jordprøver med olieindhold kan der foretages beregninger af stofsammensætning i porevand og poreluft. De beregnede stof-sammensætninger af olie i porevand og poreluft kan overføres til tilsvarende beregningsmoduler for grundvand, vertikal transport i den umættede zone og risikovurdering for grundvand, udeluft og indeklima . Den tilhørende manual beskriver, hvorledes man bruger programmet. Programmet forudsætter, at man har installeret Microsoft Excel.

JAGG-2.1 - programmet

JAGG 2.1 - manual

Notat om rettelser i JAGG 2.1