Geoproc - IT-program til vurdering af geokemiske processer

Jord

Miljøstyrelsen har udviklet et nyt IT-program GEOPROC, som kan anvendes til sager om forurenet jord og grundvand.

GEOPROC er et ekspert system, der hjælper brugeren igennem komplicerede geokemiske beregninger, som tidligere har afskrækket mange fra at forsøge. Programmet kontrollerer kvaliteten af de anvendte data og udpeger det mest påvirkede grundvand. GEOPROC analyserer den hastighed som forureningen tilsyneladende forsvinder med på lokaliteten og vurderer i hvor høj grad det skyldes fortynding eller fjernelse. Under de rette forudsætninger og data kan du gøre følgende med GEOPROC:

  • Vurdere om grundvandsforurening formindskes pga. fortynding eller nedbrydning.
  • Vurdere betydning af nedbrydning i den umættede zone.
  • Udføre kvalitetskontrol på analysedata.
  • Undersøge om hypoteser om særlige biogeokemiske processer (f.eks. sulfatreduktion) holder vand.
  • Bestemme lokalitetsspecifikke nedbrydningskonstanter f.eks. til brug for JAGG trin III.

Det anbefales at læse brugermanualen.

Se brugermanual

Programmet kan downloades her fra hjemmesiden, og det er gratis at anvende. Miljøstyrelsen fralægger sig ethvert ansvar for programfejl eller lignende, og yder ikke support i forhold til programmet og anvendelsen på konkrete sager

Om programmet

GEOPROC er et PC baseret program, der kan køre på følgende systemer. Windows 98 (Second Edition), Windows Me, Windows NT (SP3 eller højere), Windows 2000 eller Windows XP. Det anbefales at bruge Windows 2000 eller Windows XP.
PC med Pentium eller kompatible processor. Pentium II eller højere anbefales. Minimum 64 MB RAM på PC’er med windows 98 og Windows Me operativsystemer og minimum 128 MB RAM på Windows 2000 og Windows XP PC’er.

Hvad kan downloades ?

Hent Geoproc installationsfilen  (Geopoc.MSI)

Hent regneark