Vejledning om jordregulativ

Affaldsbekendtgørelsens § 19, stk. 2, fastslår, at der skal udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord som er affald. Miljøstyrelsen har derfor valgt at udarbejde denne vejledning, som kommunerne kan tage udgangspunkt i, når de udarbejder jordregulativ.

Vejledningen indeholder en generel tekst og et forslag til et samlet regulativ med bemærkninger til de enkelte bestemmelser. Desuden indeholder vejledningen et forslag til et ”minimumsregulativ” med den kortest mulige tekst.

Her er tale om forslag, da kommunerne ikke forpligtede til at anvende et særligt paradigme for jordregulativet.

Hent forslag til jordregulativ i en word udgave her .

Hent forslag til jordregulativ - minimumsversion i en word udgave her .

Hent hele vejledningen i PDF her