Evalueringer

Evaluering af låneordningen til oprensning af grunde på Værditabsordningens venteliste
KPMG Advisory, 26. oktober 2004

Evaluering af Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening
Miljøprojekt, 751/2003

Evaluering af værditabsordningen
Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/2001

Bilagsrapport til Evaluering af værditabsordningen;arbejdsnot arbejdsnotat 1. at 1.  
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 11/2001

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 2.  
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 12/2001

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3.  
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 13/2001

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 4.  
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 14/2001