Databaser

Videncenter for Jordforurening

Videncenter for Jordforurenings litteraturdatabase LIX . I LIX databasen findes ca. 2000 abstrakts med referencer til danske udgivelser om jord- og grundvandsforurening.


Databaser til Miljøprojekt nr. 1502, 2013: Skelnen mellem pesticidkilder

Læs 'Skelnen mellem pesticidkilder' 2013 - pdf
Til projektet er blevet udarbejdet en database  
Udvalgte data fra GEUS’ Jupiter database over fund af bl.a. pesticider i grundvand (.zip fil)

Desuden blev der til projektet udarbejdet dette regneark


Data om forurenede lokaliteter i Danmark

Danmarks Arealinformation  (brug Internet Explorer) kan alle fremsøge data om jord på forskellige lokaliteter, og der kan dannes en jordforureningsattest for enhver ejendom.