Hvis du vil vide mere

Hvis du leder efter Miljøstyrelsens gamle rapporter, publikationer eller andre udgivelser kan du søge via Miljøstyrelsens udgivelser, hvorfra der er gratis adgang til størstedelen af vores publikationer.

Endelig kan du nedenfor finde Miljøstyrelsens information på jordområdet:

Videncenter for Jordforurening

Videncenter for Jordforurenings litteraturdatabase LIX. I LIX databasen findes ca. 2000 abstrakts med referencer til danske udgivelser om jord- og grundvandsforurening.

Databaser til Miljøprojekt nr. 1502, 2013: Skelnen mellem pesticidkilder

Læs 'Skelnen mellem pesticidkilder' 2013

Til projektet er blevet udarbejdet en database.

Udvalgte data fra GEUS’ Jupiter database over fund af bl.a. pesticider i grundvand (.zip fil) 

Desuden blev der til projektet udarbejdet dette regneark.

Data om forurenede lokaliteter i Danmark

Danmarks Arealinformation kan alle fremsøge data om jord på forskellige lokaliteter, og der kan dannes en jordforureningsattest for enhver ejendom.

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt informationscenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.