Hvis du vil vide mere

Hvis du leder efter Miljøstyrelsens gamle rapporter, publikationer eller andre udgivelser kan du søge via Miljøstyrelsens udgivelser, hvorfra der er gratis adgang til størstedelen af vores publikationer.

Endelig kan du nedenfor finde Miljøstyrelsens information på jordområdet:

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcers litteraturdatabase LIX. I LIX databasen findes ca. 5000 abstrakts med referencer til danske udgivelser om jord- og grundvandsforurening.

Find den her

Databaser til Miljøprojekt nr. 1502, 2013: Skelnen mellem pesticidkilder

Læs 'Skelnen mellem pesticidkilder' 2013

Til projektet er blevet udarbejdet en database.

Udvalgte data fra GEUS’ Jupiter database over fund af bl.a. pesticider i grundvand (.zip fil) 

Desuden blev der til projektet udarbejdet dette regneark.

Data om forurenede lokaliteter i Danmark

Danmarks Arealinformation kan alle fremsøge data om jord på forskellige lokaliteter, og der kan dannes en jordforureningsattest for enhver ejendom.

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2, 2009

Vejledning om områdeklassificering
Vejledning nr. 3, 2007

Vejledning om nuancering af kortlagte boligejendomme
Vejledning nr. 1, 2007

Kortlægning af forurenede arealer

Vejledning nr. 8, 2000

Oprydning på forurenede lokaliteter - Hovedbind
Vejledning nr. 6, 1998

Oprydning på forurenede lokaliteter - Appendikser
Vejledning nr. 7, 1998

Prøvetagning og analyse af jord

Vejledning nr. 13, 1998

Kontakt Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen