Generationsforureninger

Generationsforureninger dækker over ti jordforureningssager, som hver vil koste mere end 50 mio. kr. at undersøge og oprense og som vil udgøre et problem i mange år fremadrettet, hvis ikke der bliver gjort noget ved dem.

I forbindelse med finansforhandlingerne i 2020, blev et politisk flertal enige om, at afsætte midler på Finansloven til oprensninger af de ti generationsforureninger. Der blev afsat 630 mio. kr. fordelt i årene 2021 - 2025. Fordelingen af midlerne på årene, samt hvilke forureninger det drejer sig om kan ses i bekendtgørelsen om tilskud til regionrådet oprensning af generationsforureninger.

Regionerne har udarbejdet en plan med prioritering af indsatserne over for generationsforureningerne. Planen kan ses her.