Erklæring om forureningstilstand

Loven betyder også, at en grundejer, som ønsker en erklæring om forureningstilstanden på sin grund, har krav på at få en sådan erklæring. Kommunen skal efter anmodning fra ejeren, der selv har foretaget en forureningsundersøgelse, afgive en erklæring om arealets forureningstilstand. Erklæringen skal være i overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra regionen.