En hverdag med jord i byen - Gode råd

Børn elsker at lege med jord, men mange steder i Danmark er jorden lettere forurenet. Som udgangspunkt er byzonen fra den 1. januar 2008 områdeklassificeret som lettere forurenet .

Forureningen er opbygget gennem mange år. Den stammer bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv. Lettere forurenet jord er ikke så forurenet, at du skal fjerne den. Men der kan være god grund til, at du tager nogle enkle forholdsregler.

Børn er særligt følsomme over for forurening. Hvis du har små børn eller arbejder med børn, bør du derfor følge en række enkle råd for bedst muligt at undgå at blive påvirket af forureningen.

Denne hjemmeside henvender sig først og fremmest til forældre. Men også andre, fx personale i børneinstitutioner og ejendomsfunktionærer, vil kunne finde gode råd og svar på spørgsmål.

1. Om lettere forurenet jord

1.1.      Om områdeklassificering og opgavefordeling

1.2.      Når din jord er mere end lettere forurenet

1.3.      Forskellen på lettere og kraftigere forurening

1.4.      Det koster det at have en lettere forurenet grund

2. Grænseværdier

2.1.      Det fortæller grænseværdier

2.2.      Grænseværdier for kemikalier i jord

3. Det betyder lettere forurenet jord for sundheden

3.1       Det betyder lettere forurenet jord for børns sundhed

3.2       Bly, cadmium og tjære

4. Sådan håndterer du lettere forurenet jord

4.1.      Hvis du vil have undersøgt jord på din grund

4.2.      Områdeklassificeringens omfang

4.3.      Hvis du vil flytte jord

4.4.      Hvis du selv vil rydde op på din grund

4.5.      Hvis du skal bygge

4.6.      Hvis du skal købe eller sælge en grund

5. Gode råd

5.1.      Råd i hverdagen

5.2.      Råd om dyrkning og spisning af frugt/grønt

5.3.      Råd om indretning af haven

6. Spørgsmål & svar

7. Her kan du få mere at vide