4. Sådan håndterer du lettere forurenet jord

Hvis du bor i en by, bør du være opmærksom på, hvilke krav der bliver stillet til dig, og hvilke muligheder du har. Det kan du læse mere om nedenfor.

Det er iøvrigt en god idé at følge gode råd og vejledning her på siden 

4.1. Hvis du vil have undersøgt jord på din grund

Hvis du ønsker at få en erklæring om forureningstilstanden på din ejendom, kan du vælge selv at få lavet en undersøgelse af jorden. Vi anbefaler, at du kontakter din kommune og følger kommunens råd og vejledning for sådanne undersøgelser.

Ved at indsende undersøgelsesresultaterne til kommunen kan du efterfølgende få en erklæring om forureningstilstanden på din ejendom.

Du skal være opmærksom på, at selv om du får en erklæring på, at jorden er ren, kommer du ikke ud af områdeklassificeringen. Til gengæld kan du bruge erklæringen, når du skal flytte jord. Eller over for en køber, hvis du en dag skal flytte.

Læs mere om salg af ejendom under 4.6

4.2. Områdeklassificeringens omfang

Som udgangspunkt er byzonen områdeklassificeret pr. 1. januar 2008. Det betyder, at hvis du bor i byen, er din grund som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet. Kommunerne har dog mulighed for at tage større delområder ud af områdeklassificeringen, hvis de har viden om, at jorden ikke er forurenet. Det har mange kommuner med tiden gjort, så det er ikke sikkert, at din by-grund ligger i et områdeklassificeret område. Du kan søge oplysninger herom hos din kommune.

En områdeklassificering er, som navnet siger, en overordnet klassificering af et område. Enkelte ejendomme i området kan ikke tages ud. Det betyder, at du ikke selv kan gøre noget for at komme ud af en områdeklassificering. Kommunen kan derimod tage et større samlet område ud, hvis kommunen vurderer, at området ikke er lettere forurenet.

Du kan godt få lavet en undersøgelse af jorden – og efterfølgende få en erklæring på, at jorden er ren. Men du kan ikke bruge erklæringen til at komme ud af områdeklassificeringen. Til gengæld kan du fx bruge erklæringen i forbindelse med salg en ejendom. 

Læs mere om undersøgelse af jorden 4.1

Læs mere om lettere forurenet jord 

4.3. Hvis du vil flytte jord

Hvis du bor i et område, der er klassificeret som lettere forurenet   (områdeklassificeret), har du pligt til at anmelde flytning af jord til kommunen. Når det drejer sig om højst 1 m 3 jord, kan du køre den til den kommunale genbrugsstation, hvor du blot skal oplyse navn og hvor jorden kommer fra. Formålet med anmeldepligten er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.

Hvis du har en erklæring om forureningstilstanden på din ejendom, kan du bruge den, når du skal flytte jord.

Læs mere om brug af erklæringer under 4.1

Læs mere om lettere forurenet jord 

4.4. Hvis du selv vil rydde op på din grund

Er din grund lettere forurenet, vil du som udgangspunkt ikke få den ryddet op af regionen. Det skyldes, at lettere forurenet jord ikke er så forurenet, at der normalt vil være behov for at fjerne den – nogle enkle forholdsregler er nok til at afværge risici. Men du har naturligvis mulighed for selv at gennemføre en oprydning af forureningen på din grund.

Du skal selv betale for oprydningen. Det anbefales, at du tager kontakt til regionen og følger regionens råd og vejledning for oprydning af forurenede grunde.

Selv om din grund bliver ryddet helt op, vil den, hvis den ligger i en områdeklassificeret byzone, ikke blive taget ud af områdeklassificeringen. Du kan dog anmode kommunen om en erklæring om forureningstilstanden, så du har dokumentation for, at der ikke er forurening på din grund.

4.5. Hvis du skal bygge

Det er et krav, at de øverste 50 cm af jorden ikke er forurenet, hvis du ønsker at bygge bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus.

Dette gælder også, hvis der udføres tilbygninger eller andre bygge- og anlægsarbejder på en grund, der i forvejen anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Kravet gælder dog ikke, hvis der er tale om en tilbygning til et eksisterende 1- eller 2- familiehus.

Alternativet er, at ejeren eller brugeren sikrer, at der bliver etableret en varig, fast belægning oven på den forurenede jord. Det kan eksempelvis ske ved at lægge fliser, asfaltere eller lignende.

Kontakt altid din kommune, hvis du vil bygge.

4.6. Hvis du skal købe eller sælge en grund

Hvis du overvejer at købe eller sælge en ejendom, kan du henvende dig til kommunen og få at vide, om ejendommen ligger i et område, der er klassificeret som lettere forurenet (områdeklassificeret).

Ejendomsmægleren har pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er lettere forurenet eller kortlagt som forurenet. Derudover har sælgeren pligt til at oplyse om en eventuel forurening på ejendommen.

Du kan også bede kommunen om at sende oplysninger om eventuel rådgivning, der er givet generelt i området – eller om eventuel rådgivning eller handlepligter i forhold til ejendommen.

Hvis du ønsker vide, om din ejendom er kortlagt pga. kraftigere forurening, kan du henvende dig til regionen. Regionen er den myndighed, der kortlægger forurenede grunde i Danmark.

Du kan læse mere om forurenet jord i Miljøstyrelsens spørgsmål og svar om forurenet jord

Hvis du selv handler bolig, kan du også få oplysninger på Boligejer.dk

Til Kapitel 5. Gode råd