Orienterende tekst om nye regler om flytning af jord

Miljøstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra KL, Dansk Byggeri og Dansk Transport og Logistik fået udarbejdet nedenståedne tekst materiale, som kommunerne kan vælge at benytte i forbindelse med orientering af (særligt de) erhvervsmæssige ”jordflyttere”.
Den orienterende tekst indeholder blandt andet en række hyppigt stillede spørgsmål til jordflytningsreglerne med tilhørende svar, og en vejledning til anmeldeskemaet, som KL har udformet.

Indhold:

1. Introduktion til reglerne om jordflytning

2. Spørgsmål og svar om jordflytning

3. De vigtigste begreber

4. Hvad er nyt? De seneste regelændringer til folk, der i forvejen kender til reglerne fx entreprenører

5. Orientering til transportører i anledning af det nye anmeldeskema

6. Hvad du bør tænke på som bygherre

7. Vejledning til det nye anmeldeskema

8. Links til baggrundsmateriale

Tilbage til Orienterende tekst og faktaark