Orienterende tekst og faktaark

Miljøstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra KL, Dansk Byggeri og Dansk Transport og Logistik fået udarbejdet materiale, som kommunerne kan vælge at benytte i forbindelse med orientering af (særligt de) erhvervsmæssige ”jordflyttere”.
Materialet består af orienterende tekster til brug på f.eks. kommunens hjemmeside og 3 faktaark om flytning af jord.

De orienterende tekster indeholder blandt andet en række hyppigt stillede spørgsmål til jordflytningsreglerne med tilhørende svar, og en vejledning til anmeldeskemaet, som KL har udformet. Se den orienterende tekst på Miljøstyrelsens hjemmeside her eller download den her.

De 3 faktaark består af

Alle faktaark er udformet i to versioner, en version med et hvidt felt, hvor der er plads til lokale informationer som kommunenavn, adresse m.v. og en anden version uden et hvidt felt.

Tilbage til Forurenede og muligt forurenede grunde