Informationsbreve fra Miljøstyrelsen om jordflytning

På denne side er samlet de informationsbreve om jordflytning som Miljøstyrelsen har udsendt til kommunerne i anledning af den seneste ændring af Jordflytningsbekendtgørelsen:

  • Miljøstyrelsen orienterede den 6. juli 2007 alle kommuner om de nye jordflytningsregler pr. 1. januar 2008:

Se brev af den 6. juli 2007 til kommunerne om opfølgning på ændringen af bl.a. jordflytningsreglerne her

  • I oktober 2007 udsendte Miljøstyrelsen uddybende orienteringsmateriale til kommunerne lavet i i samarbejde med repræsentanter fra KL, modtageanlæg og Dansk Byggeri. Materialet omhandler jordflytningsreglerne, herunder forslag til standardskabelon for de regulativer som kommunerne kan/skal udstede med hjemmel i jordflytningsbekendtgørelsens § 14 (analysefrie områder) og § 15 (anmeldeskema) og jordforureningslovens § 50 a(inddragelse/undtagelse af større delområder i/fra områdeklassificeringen).

Se informationsmaterialer om jordflytningsreglerne af den 8. oktober 2007 her

  • I januar 2008 sendte Miljøstyrelsen et orienteringsbrev til kommunerne om mindre ændringer af jordflytningsbekendtgørelsen.

Se orienteringsbrev af den 7. januar 2008 her .

Se også orienteringsbrev af den 4. marts 2008 om konvertering af analyseresultater mellem ny og gammel metode for analyse af olie/benzin i jord.

Læs mere omkring jordforurening her: