6. Hvad du bør tænke på som bygherre

Uforudset jordforurening kan forsinke et byggeri og gøre arbejdet dyrere end først beregnet. Derfor er det en god ide på forhånd at tjekke byggegrunden og lave de nødvendige analyser, hvis der skal flyttes jord.

Kender entreprenøren til forureningen, når han afgiver sit tilbud, kan han tage højde for det ekstraarbejde, som håndtering af den forurenede jord medfører. Kender entreprenøren ikke til forureningen eller omfanget af den, vil han ikke være i stand til at indregne det i sit tilbud. Det kan i sidste ende betyde ekstraarbejde og en større regning for dig som bygherre, hvis entreprenøren ikke har fyldestgørende oplysninger, når han afgiver tilbud.

Tilbage til oversigt