5. Sådan gør du, når du transporterer jord

Når du er transportør, kan du have to roller. Du kan fungere som entreprenør, fx hvis du også graver jorden op. Så skal du sørge for, at flytningen er anmeldt til kommunen. Du kan finde en vejledning på de øvrige sider.

Du kan også fungere kun som transportør, hvis en entreprenør eller bygherre står for at anmelde jordflytningen til kommunen. I den situation kan du nøjes med at følge de nedenstående punkter:

  • Bygherren eller entreprenøren skal sørge for at udlevere en kopi af anmeldeskemaet til dig i disse situationer: Hvis jorden er forurenet, hvis jorden kommer fra en kortlagt grund, hvis grunden er omfattet af områdeklassificering, hvis jorden kommer fra en offentlig vej eller hvis jorden kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord.
  • Skriv navn på dit firma, firmaadresse og CVR-nummer på anmeldeskemaet under rubrikken ”Transportør”, hvis ikke disse oplysninger allerede fremgår af skemaet.
  • Du skal opbevare skemaet med evt. bilag under hele transporten og skal kunne fremvise det til myndighederne på forlangende. Anmeldeskemaet gør det muligt for kommunen at holde styr på, hvor jorden kommer fra, hvem der har kørt med den, og hvor den er kommet hen.
  • Tjek om dit lad eller containeren på din vogn er tæt, så der ikke spildes forurenet jord. Hvis uheldet er ude, og du taber en større eller mindre mængde forurenet jord, så ring til kommunen.
  • Kør jorden til den modtager, der fremgår af anmeldeskemaet og overdrag jorden, anmeldeskemaet og evt. bilag. Det er også lovligt at overdrage jorden til en anden transportør. Husk også at overdrage anmeldeskemaet til den nye transportør. Hvis du modtager anmeldepligtig jord fra en anden transportør, skal du skrive dit firma, firmaadresse og CVR-nummer på anmeldeskemaet.
  • Hvis du flytter jord fra en anmeldt jordflytning i mere end én transport, skal du aflevere anmeldeskemaet til modtageren i forbindelse med sidste transport.
  • Transportøren har ikke pligt til at opbevare kopi af skemaet efter at skemaet er afleveret til modtageren.
  • Kommunerne kan stille yderligere krav. Københavns Kommune registrerer for eksempel alle vognmænd, der kører med forurenet jord, og stiller også krav om en samlet årlig indberetning af al transport af forurenet jord. Derfor er du nødt til at undersøge de lokale regler.

Tilbage til oversigt