4. Hvad er nyt?

Hvis du allerede kender reglerne for flytning af jord, skal du være opmærksom på, at en række ændringer er trådt i kraft 1. januar 2008. Det skyldes en lovændring og en ny jordflytningsbekendtgørelse, som kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  • Anmeldepligt udvides til områdeklassificerede områder. Det betyder, at flytning af jord fra områdeklassificerede områder skal anmeldes med det samme skema, som bruges til at anmelde flytning af jord fra fx kortlagte grunde.
  • Der er kommet nyt skema til anmeldelse af flytning af jord. Skemaet skal benyttes i alle de situationer, hvor flytning af jord skal anmeldes. Skemaet skal sendes til den kommune, som jorden flyttes fra. Anmelderen skal opbevare en kopi af skemaet, og det skal opdateres, hvis der kommer nye oplysninger frem i forbindelse med flytningen.
  • Anmeldepligt udvides til at omfatte flytning af jord fra godkendte modtageanlæg. Denne bestemmelse er trådt i kraft allerede 1. januar 2007.
  • Jorden kan flyttes straks efter anmeldelse, hvis du flytter den til et modtageanlæg, der er godkendt til at håndtere jordens indhold af forurening. Hvis du vil flytte jord fra en kortlagt grund straks efter anmeldelsen, skal der desuden være udarbejdet en jordhåndteringsplan, der er godkendt af kommunen.
  • Det er nu muligt at anmelde jordflytning fra flere forskellige grunde i den samme kommune i en samlet anmeldelse. Muligheden kan benyttes, hvis jorden stammer fra ledningsarbejder og er fra områdeklassificerede områder. Der kan ikke ske samlet anmeldelse, hvis jorden kommer fra en V1- eller V2-kortlagt grund eller hvis jorden er mere end lettere forurenet.
  • Der er indført standardiserede krav til prøvetagning, analyse og inddeling af jorden i forureningskategorier. Det betyder, at jorden skal inddeles i forureningskategorier på baggrund af resultater af kemiske analyser. Det er anmelderens ansvar. Samtidig er der dog åbnet mulighed for, at kommuner kan undtage bestemte områder fra krav om analyse. Det er også muligt at lade et modtageanlæg foretage de nødvendige analyser.
  • Du kan læse mere om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her kan du finde en introduktion til reglerne om jordflytning, vejledning til anmeldeskemaet og svar på de vigtigste spørgsmål. Det juridiske grundlag er beskrevet i Jordflytningsbekendtgørelsen og Vejledning om områdeklassificering. Se under links.

Tilbage til oversigt