1. Introduktion til reglerne om jordflytning

Hold styr på jorden

En del jord i Danmark er forurenet. Kommunerne skal sikre, at jorden ikke bliver flyttet hen, hvor den kan være til skade for mennesker og natur. Derfor skal borgere og professionelle, der arbejder med jord, være opmærksomme på, at flytning af jord i visse tilfælde skal anmeldes til kommunen.

Det gælder for store entreprenørvirksomheder, der flytter mange ton jord, men det gælder også for private borgere, der graver jord op af haven eksempelvis for at anlægge et svømmebassin. På denne hjemmeside kan du finde de informationer, du skal bruge, når du flytter jord.

Tjek, anmeld, kategoriser, flyt

Inden du flytter jord, er der fire skridt, du altid skal overveje:

Tjek grunden:

Der findes en række regler, der hjælper myndighederne med at holde styr på forurenet jord. For eksempel en regel om områdeklassificering, som kommunerne bruger til at afgrænse større områder med lettere forurening, og en regel om kortlægning, som regionerne bruger til at fastholde viden om grunde med kraftigere forurening. Dine pligter i forbindelse med flytning af jord afhænger af, hvilke regler der dækker det område, du flytter jorden fra. Første skridt er derfor at undersøge, hvad der gælder for den grund, du flytter jorden fra. Under spørgsmål og svar kan du læse mere om, hvilke områder og grunde der hører under reglerne for jordflytning, og hvordan man finder ud af, om ens jord er omfattet af reglerne.

Anmeld:

Når du ved, hvilke regler din grund er omfattet af, kan du afgøre, om du har pligt til at anmelde flytning af jorden. Anmeldelse af flytning sker på et særligt skema, som du sender til den kommune, som jorden kommer fra. Under spørgsmål og svar kan du læse mere om reglerne for anmeldelse.

Kategoriser:

Når du anmelder flytning af jord,   skal jorden kategoriseres og kategorien anføres på anmeldeskemaet. I nogle tilfælde kræver det, at du får lavet analyser af jorden på et laboratorium. Der vil dog være mange situationer, hvor kommunen enten har tilstrækkelig viden om jorden, eller hvor et godkendt modtageanlæg kan lave analyserne for dig, efter du har afleveret jorden. Under spørgsmål og svar kan du læse mere om reglerne for analyser, og hvornår man kan springe analyser over.

Flyt:

Du skal anføre på anmeldeskemaet, hvor du flytter jorden hen. Det kan for eksempel være til et modtageanlæg i den kommune, jorden kommer fra, eller til et modtageanlæg i en anden kommune. Du kan også bede din kommune om at anvise en placering til jorden. Hvis du selv finder en egnet placering på et godkendt modtageanlæg, vil du i mange tilfælde kunne flytte jorden straks. Under spørgsmål og svar kan du læse mere om kommunens sagsbehandlingstid, og hvornår du kan flytte jorden straks.

Hvorfor er det vigtigt?

Når man flytter jord, gælder det om at sikre, at forurenet jord ikke blandes med ren jord, og at forurenet jord ikke placeres i nærheden af følsomme naturområder, oven på værdifuldt grundvand eller på andre steder, hvor den kan udgøre en risiko for miljø eller sundhed.

Fra 1. januar 2008 er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede. Det betyder, at jorden her kan være lettere forurenet af mange års beboelse, erhverv og tæt trafik. Derfor skal en del jordflytninger i byerne anmeldes til kommunen. Kommunen kan dog undtage større, sammenhængende områder fra anmeldepligten, og derfor er det ikke alle jordflytninger i byerne, der skal anmeldes.

Tilbage til oversigt