Afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven § 41

Jord

På denne side findes link til afgørelser af sager, der er påklaget eller afgjort efter 1. januar 2005 efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven. Alle dokumenter er lagt op i pdf-format.

335/04-0027 afgjort 22.09.2005

Oprensningspåbud ophævet. 
Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 41 begrænses efter en konkret vurdering af væsentlighed, herunder risiko for miljø og sundhed – at en ejendom ikke tillader den mest følsomme arealanvendelse betyder, at der er tale om en væsentlig forurening.