Vejledende udtalelse vedr. klassificering af shredderaffald som farligt eller ikke-farligt affald

I henhold til affaldsbekendtgørelsens § 4 skal kommunalbestyrelsen afgøre, om et stof eller en genstand er affald og endvidere afgøre, om affaldet er farligt eller ikke-farligt affald, og om det er egnet til materialenyttiggørelse, er forbrændingsegnet eller deponeringsegnet affald.

Formålet med denne vejledende udtalelse er udelukkende at vejlede kommunerne omkring klassificering af shredderaffald som farligt eller ikke-farligt affald.

Link til den vejledende udtalelse