Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen om betegnelsen uforurenede produktrester i affald til jord-bekendtgørelsen

Af bilag 1 i affald til jord-bekendtgørelsen fremgår de typer af affald, der kan anvendes til jordbrugsformål uden tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

På listens pkt. A2 står der: ”Uforurenede produktrester fra forarbejdning af vegetabilske råvarer”, men det fremgår ikke yderligere, hvad der konkret menes med betegnelsen ”uforurenede”. Derfor har Miljøstyrelsen skrevet følgende vejledende udtalelse om uforurenede produktrester:

Link til notat: Vejledende udtalelse om uforurenede produktrester i affald til jord-bekendtgørelse.pdf